Η έκδοση αυτής της Πολιτικής στα Γερμανικά (Deutsch) είναι η οριστική νομική έκδοση.
Οι μεταφράσεις σε άλλες διαθέσιμες γλώσσες είναι διαθέσιμες μόνο για ευκολία αναφοράς.

 

Πολιτική εγγύησης:

Η εγγύηση ισχύει μόνο για προϊόντα Freebord που αγοράστηκαν από αυτό το Webstore (Freebordeurope.com) και επεκτείνεται μόνο στον αρχικό αγοραστή (“Ιδιοκτήτης”) για περίοδο 90 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Όλες οι εγγύησης πρέπει να συνοδεύονται από την αρχική απόδειξη αγοράς.

Η Freebord εγγυάται ότι όλα τα προϊόντα που πουλάμε από εμάς είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα υλικού ή κατασκευής. Η μόνη ευθύνη της Freebord περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού τμήματος του προϊόντος. Η Freebord δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν έξοδα, απώλειες ή ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα απώλειας ή χρήσης του προϊόντος. Αυτή η εγγύηση υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς επιπλέον των τυχόν επιβληθέντων δυνάμει του ισχύοντος δικαίου.

* Η κάλυψη βάσει αυτής της περιορισμένης εγγύησης είναι άκυρη εάν έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις ή τροποποιήσεις σε ένα προϊόν Freebord που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί συγκεκριμένα γραπτώς από τη Freebord.

* Τα προϊόντα επισκευής ή αντικατάστασης καλύπτονται μόνο για το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης.

* Τα προϊόντα Freebord δεν καλύπτονται από καμία προφορική εγγύηση.

Εξαιρούνται από την κάλυψη βάσει αυτής της εγγύησης είναι τα ακόλουθα:

– Ζημιά ή θραύση από φθορά
– Ζημιά ή θραύση που σχετίζεται με τις επιπτώσεις
– Ζημία που προκύπτει από κατάχρηση, κακή χρήση ή απροσεξία
– Εσκεμμένη ζημιά ή / και θραύση
– Σπάσιμο και / ή σπάσιμο πίεσης από φυσιολογική φθορά και κατάχρηση
– Στρέβλωση από έκθεση σε θερμότητα, βροχή ή χιόνι
– Ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη εγκατάσταση αξεσουάρ
– Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από οτιδήποτε άλλο εκτός από ελαττώματα υλικού ή κατασκευής
– Ζημιά από τη χρήση διαλυτών, συγκολλητικών

Εάν προκύψει κάποιο ελάττωμα στο Freebord εντός της περιορισμένης περιόδου εγγύησης, ο χρήστης θα πρέπει να μας επιστρέψει αμέσως το προϊόν. Η Freebord δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν έξοδα, όπως, αλλά χωρίς περιορισμό, το χειρισμό, την αποστολή ή την ασφάλιση. Εάν τα είδη αντικατασταθούν, το προϊόν αντικατάστασης καλύπτεται μόνο για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου περιορισμένης εγγύησης που χρονολογείται από την αγορά του αρχικού προϊόντος.

Επιπλέον, εάν τα ανταλλακτικά Freebord που πρέπει να αντικατασταθούν προέρχονται από ένα μοντέλο που έχει διακοπεί, θα αντικατασταθούν με προϊόντα συγκριτικών μοντέλων ή επιδόσεων.

Οι εξουσιοδοτημένοι έμποροι ή διανομείς Freebord δεν έχουν την εξουσία να τροποποιούν, να τροποποιούν ή με οποιονδήποτε τρόπο να αλλάζουν τους όρους ή τις προϋποθέσεις αυτής της εγγύησης. Αυτή η εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Όλες οι εγγυήσεις που υπονοεί η εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, περιορίζονται στο παρόν στη διάρκεια της γραπτής εγγύησης. Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στη διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Με εξαίρεση οποιεσδήποτε εγγυήσεις που συνεπάγεται η εθνική νομοθεσία ως περιορισμένη, η προαναφερθείσα ρητή περιορισμένη εγγύηση είναι αποκλειστική και αντί όλων των άλλων εγγυήσεων, συμφωνιών και παρόμοιων υποχρεώσεων του κατασκευαστή ή του πωλητή.

Πως δουλεύει:

* Όλα τα προϊόντα πρέπει να μας επιστραφούν πριν από τη λήξη της περιόδου εγγύησης και πρέπει να συνοδεύονται από την ημερομηνία απόδειξης αγοράς.

* Όλα τα προϊόντα πρέπει να αποστέλλονται προπληρωμένα και ασφαλισμένα. Η Freebord δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για προϊόντα κατά την αποστολή από τον Ιδιοκτήτη σε εμάς. Οι χρεώσεις αποστολής και άλλες χρεώσεις (π.χ. PayPal, Stripe κ.λπ.) δεν επιστρέφονται.

* Το επισκευασμένο ή αντικατασταθέν προϊόν θα επιστραφεί σε λογικό χρονικό διάστημα

* Τα έξοδα αποστολής επιστροφής θα πληρωθούν από εμάς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα αχρησιμοποίητα εμπορεύματα μπορούν να επιστραφούν για πλήρη επιστροφή χρημάτων (εξαιρουμένων των χρεώσεων αποστολής) εντός 14 ημερών από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Τα ανοιγμένα εμπορεύματα υπόκεινται σε χρέωση ανανέωσης 25% (βλ. Οδηγίες παρακάτω). Sorry, we cannot accept any returns on boards that have been ridden.

Οδηγίες επιστροφής

* Οι επιστροφές και οι ανταλλαγές γίνονται δεκτές μόνο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία τιμολογίου και πρέπει να συνοδεύονται από την αρχική απόδειξη αγοράς.

* Όλα τα αντικείμενα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητα και σε κατάσταση επαναπώλησης. Εάν έχετε ανοίξει το πλαστικό κάλυμμα στο σανίδι ή έχετε τοποθετήσει τους βραχίονες/ δέσμες, θα επιβαρύνεστε με 25% χρέωση ανανέωσης.

* Όλα τα γνήσια ανταλλακτικά, το περιτύλιγμα, το υλικό συσκευασίας και οι ετικέτες πρέπει να είναι εντελώς άθικτα . Θα υπάρξουν εξαιρέσεις εάν υπάρχει ελαττωματικό κατασκευαστή (βλ. Πολιτική εγγύησης).

* Τα ρούχα πρέπει να πλένονται και να μην φοριούνται.Με όλες τις ετικέτες.

* Τα σανίδια και τα ανταλλακτικά πρέπει να επιστραφούν χωρίς άνοιγμα και αχρησιμοποίητα. Τα αυτοκόλλητα και τα DVD πρέπει να είναι αχρησιμοποίητα και να μην ανοίγουν.

Τα επιστρεφόμενα προϊόντα υπόκεινται σε έλεγχο πριν από την έκδοση επιστροφής χρημάτων ή ανταλλαγής. Μόλις καθοριστεί η κατάσταση του προϊόντος, θα εκδώσουμε επιστροφή χρημάτων ή θα ανταλλάξουμε το προϊόν. Η επιστροφή χρημάτων θα διεκπεραιωθεί (εξαιρουμένων των αρχικών εξόδων αποστολής και / ή των χρεώσεων επαναφοράς) στην πιστωτική σας κάρτα ή στον τραπεζικό λογαριασμό σας 7 έως 14 ημέρες μετά την παραλαβή του επιστρεφόμενου προϊόντος. Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για όλα τα έξοδα αποστολής εκτός εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό ή παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, οπότε θα εκδώσουμε ευχαρίστως μια ετικέτα κλήσης.

Για ανταλλαγές προϊόντων, τα αντικείμενα πρέπει να επιστρέφονται αχρησιμοποίητα και σε κατάσταση μεταπώλησης (όπως περιγράφεται παραπάνω). Μια γραπτή εξήγηση της ανταλλαγής με τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένης μιας αρχικής απόδειξης αγοράς πρέπει να συνοδεύει το προϊόν. Τυχόν πρόσθετα έξοδα ή / και έξοδα αποστολής θα χρεωθούν στην αρχική πιστωτική κάρτα που παρέχεται.

Οι επιστροφές, οι ανταλλαγές και οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να υποβληθούν σε:
Mamello GmbH
Επιστροφές
Sankt-Wendel-Str. 46
81379 Munich, Germany

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, προβλήματα, ανησυχίες ή σχόλια, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]