Δύναμη ανάκλησης

Δικαίωμα ανάκλησης

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη δήλωση σύμβασης εντός δύο εβδομάδων χωρίς να δώσετε λόγους σε μορφή κειμένου (π.χ. επιστολή, φαξ, email). Η περίοδος αρχίζει μετά την παραλαβή αυτής της εντολής σε μορφή κειμένου, αλλά όχι πριν από τη σύναψη της σύμβασης και επίσης πριν από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενημέρωσης σύμφωνα με την Ενότητα 312γ (2) BGB σε συνδυασμό με την Ενότητα 1 (1), (2) και (4) BGB-InfoV και οι υποχρεώσεις μας σύμφωνα με την Ενότητα 312ε (B) 1 πρόταση 1 BGB σε συνδυασμό με § 3 BGB-InfoV. Για να τηρήσετε την προθεσμία ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την ακύρωση εγκαίρως. Η ανάκληση πρέπει να σταλεί στη διεύθυνση:

Mamello GmbH
Sankt-Wendel-Str. 46, 81379 Munich, Germany
Email: [email protected]

Συνέπειες της ανάκλησης

Σε περίπτωση πραγματικής ακύρωσης, οι υπηρεσίες που λαμβάνονται και από τις δύο πλευρές πρέπει να επιστραφούν και πρέπει να παραδοθούν τυχόν παροχές (π.χ. τόκοι) Αυτό δεν περιλαμβάνει το κόστος αποστολής. Εάν δεν μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν ή την απόδοση που λάβατε, εν όλω ή εν μέρει, ή μόνο σε κατάσταση επιδείνωσης, ίσως χρειαστεί να μας αποζημιώσετε ανάλογα. Αυτό μπορεί να σας οδηγήσει, ωστόσο, να εκπληρώσετε τις συμβατικές υποχρεώσεις πληρωμής για την περίοδο μέχρι την ανάκληση. Οι υποχρεώσεις αποζημίωσης πρέπει να εκπληρωθούν εντός 30 ημερών. Η περίοδος ξεκινά για εσάς όταν στέλνετε την ακύρωση, για εμάς κατά την παραλαβή.

Ειδικοί κανονισμοί

Το δικαίωμά σας ανάκλησης λήγει πρόωρα, εάν το συμβόλαιο είναι με δική σας επιθυμητή αίτηση και από τις δύο πλευρές, προτού ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Εάν είστε επιχειρηματίας κατά την έννοια του άρθρου 14 του γερμανικού αστικού κώδικα (BGB) και ενεργείτε κατά την άσκηση της εμπορικής ή μη μισθωτής δραστηριότητας κατά τη σύναψη της σύμβασης, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υπάρχει.

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ